Author Archives: admin

Styreprotokoll fra Årsmøte 2018 9.april lagt ut under “referater”

Posted in Ukategorisert | Comments closed

Referater fra styremøter 2017 og januar/februar 2018 lagt ut

Posted in Ukategorisert | Comments closed

Referat fra styremøte 7.juni lagt ut under “For beboere/Referater”

Posted in Ukategorisert | Comments closed

Referater fra det siste halvårets styremøter lagt ut

Posted in Ukategorisert | Comments closed

Referater fra de tre siste styremøtene er lagt ut

Referater fra møter i oktober og november 2014, og januar 2015, er lagt ut.

Posted in Ukategorisert | Comments closed

Referater fra styremøter i september og april lagt ut

Posted in Ukategorisert | Comments closed

Rapport fra befaring av Mycoteam og Oslo Brannsikring

Mycoteam og Oslo Brannsikring var på befaring 24. juni for å oppklare tiltak mot fukt og råte som må gjøres før brannsikringsutbedringen starter på himlingen. Rapporten fra befaringen er nå lagt ut på “Rapporter”-siden.

Posted in Ukategorisert | Comments closed

Referat fra styremøter 26. februar og 27. april er lagt ut.

De ligger under “referater”

Posted in Ukategorisert | Comments closed

Brutte lenker i rapportoversikten

Vi har oppdaget at lenker til rapportene fra Mycoteam var brutt. Det er nå fikset, men si i fra dersom dere oppdager andre brutte lenker.

Posted in Ukategorisert | Comments closed

Referat fra siste styremøte 2013 og første møte i 2014 lagt ut.

Posted in Ukategorisert | Comments closed