Rapport fra befaring av Mycoteam og Oslo Brannsikring

Mycoteam og Oslo Brannsikring var på befaring 24. juni for å oppklare tiltak mot fukt og råte som må gjøres før brannsikringsutbedringen starter på himlingen. Rapporten fra befaringen er nå lagt ut på “Rapporter”-siden.

This entry was posted in Ukategorisert. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.